• 1
  • 3
Πρόγραμμα
Δευτέρα
Τρίτη Τετάρτη


10:00-12:00 Ελένη Μπαρμπάκου


12:00-14:00 «Μας τα´παν κι άλλοι»

18:00-20:00 «Your Choice show»
με τον Ιωάννη Γιαννούση

20:00-22:00 «Τι να λέμε LIVE»
με τον Μιχάλη Γεωργακούδη

10:00-12:00 Ελένη Μπαρμπάκου


12:00-14:00 «Μας τα´παν κι άλλοι»

18:00-20:00 «ΤΑΣΟΣ LIVE»

20:00-22:00 «Τι να λέμε LIVE»
με τον Μιχάλη Γεωργακούδη

10:00-12:00 Ελένη Μπαρμπάκου


12:00-14:00 «Μας τα´παν κι άλλοι»

16:00-20:00 DJ ALEX NTOKAS / Radio Show Producer

20:00-22:00 «Τι να λέμε LIVE»
με τον Μιχάλη Γεωργακούδη

Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

10:00-12:00 Ελένη Μπαρμπάκου

12:00-14:00 «Μας τα´παν κι άλλοι»

16:00-18:00 Παρέα με τον Δημήτρη Μηλιόγλουυ

18:00-20:00 «ΤΑΣΟΣ LIVE»

20:00-22:00 «Τι να λέμε LIVE»
με τον Μιχάλη Γεωργακούδη

10:00-12:00 Ελένη Μπαρμπάκο

12:00-14:00 «Μας τα´παν κι άλλοι»

16:00-18:00 Παρέα με τον Δημήτρη Μηλιόγλου

18:00-20:00 «Your Choice show»
με τον Ιωάννη Γιαννούση

20:00-22:00 «Τι να λέμε LIVE»
με τον Μιχάλη Γεωργακούδη

22:00-1:00 DJ NIKOS HALKOUSIS

 

 

 

 

 

 

12:00-14:00 Δημήτρης Ψεματίκας TOP 20 CHART SHOW

16:00-18:00 ΩΡΑ ΖΕΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΖΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ VEGAS

19:00-22:00 DJ NIKOS SOULIOTIS

22:00-1:00 DJ NIKOS HALKOUSISΚυριακή

12:00-14:00 Δημήτρης Ψεματίκας TOP 20 CHART SHOW

19:00-22:00 DJ NIKOS SOULIOTIS